Strokovna ocena tveganja v izjavi o varnosti

Strokovno pripravljena ocena tveganja je pomemben del dokumentacije, ki ji pravimo izjava o varnosti. Namenjena je zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja za vse zaposlene, pri čemer mora vse preventivne ukrepe na področju varnosti in zdravja pri delu implementirati delodajalec, ne glede na to, ali gre za majhno ali veliko podjetje.

ocena tveganjaIzjavo o varnosti s pripadajočo dokumentacijo lahko izdela le strokovni delavec ali zunanje podjetje, ki ima dovoljenje za delo. Pomembno je, da se izdela strokovna in aktualna ocena tveganja Projekt Varnost kot zunanji sodelavec pa pripravi dokumentacijo v zelo hitrem času, pri čemer so delavci strokovno usposobljeni in imajo dolgoletne izkušnje na tem področju.

Ocena tveganja je podana glede na pregled nevarnosti

Da bi lahko določil varnostne in preventivne ukrepe, mora strokovni delavec pri pripravi dokumentacije, kot je ocena tveganja, najprej pregledati stanje v podjetju, pri čemer je pomembna identifikacija in odkrivanje nevarnosti ter posledične ogroženosti oseb, ki se z nevarnostmi srečujejo pri opravljanju dela. Strokovni delavec vse odkrite nevarnosti ustrezno ovrednoti in razvrsti glede na resnost in verjetnost škode.

Nevarnosti, ki so zapisane v listini, kot je ocena tveganja, se identificirajo glede na izvor, kot je na primer mehanska, toplotna in električna nevarnost ter nevarnost nevarnih snovi. Strokovni delavec tudi predvidi vse poškodbe, ki bi lahko nastale, če se ne zagotovijo preventivni ukrepi. Pri tem predvidi tudi poklicne bolezni, ki lahko nastanejo zaradi dolgoročne izpostavljenosti nevarnostim.

Ocena tveganja kot podlaga za preventivne ukrepe

Listina, kot je ocena tveganja, ki je pomembna priloga izjavi o varnosti, je podlaga za določitev vseh preventivnih ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu. Izvajanje varnostnih ukrepov izdatno pripomore k zmanjšanju poklicnih poškodb in bolezni. Pri tem so pomembne tudi posebne zdravstvene zahteve, ki jih določi izvajalec medicine dela.

Kadar se v podjetju spremenijo nevarnosti oziroma izvori nevarnosti ter trenutni preventivni ukrepi niso več zadostni, je potrebna revidirana in dopolnjena ocena tveganja Projekt Varnost kot strokovno zunanje podjetje pa poskrbi za to, da se določijo novi ukrepi, ki temeljijo na popravljenih oziroma aktualnih podatkih.

projekt varnost

Podjetje opravljene spremembe v listini obračunava glede na opravljene ure.

Sorodne objave

Dodaj odgovor