Na koliko časa se mora varstvo pri delu obnoviti?

Varstvo pri delu se mora ves čas dopolnjevati in izpopolnjevati, zato je potrebno obnovitev varstva pri delu načeloma opravljati vsaki dve leti, je pa to odvisno od posameznega delovnega področja oz. od vsakega posameznega podjetja in ocene tveganja, ki je narejena za to točno določeno podjetje ali celo za točno določen oddelek tega podjetja.

Obnovitev varstva pri delu pomeni, da se obnavlja teoretično in praktično znanje, katero je natančno opredeljeno in določeno v izjavi o varnosti z oceno tveganja, ki mora biti sestavni del internih predpisov vsakega podjetja. Teoretično in praktično znanje za varstvo pri delu se mora v podjetjih, kjer je nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare večje, obnavljati najmanj vsako drugo leto. Večje kot je podjetje, bolj natančno se mora izdelati izjava o varnosti z oceno tveganja in bolj precizno mora biti znanje za varstvo pri delu.

Podjetja, ki se ukvarjajo s tako dejavnostjo, da je zdravje in življenje zaposlenih vsak dan ogroženo, morajo obvezno imeti zaposlene ljudi, katerih služba je zgolj to, da skrbijo za varstvo pri delu tako vseh ostalih, kot tudi samih sebe. Dejstvo pa je tudi, da če je za varstvo pri delu zadostno in pravilno poskrbljeno in da zaposlenih ni strah na delovnem mestu, bo njihova produktivnost večja in hkrati bo podjetje bolje poslovalo ter imelo večji dobiček, kar pa je zagotovo želja vsakega lastnika. Zato posrbite za varstvo pri delu v vašem podjetju, saj se vam bo le – to dolgoročno zelo obrestovalo.

Sorodne objave

Dodaj odgovor